Maimonidesovy židovsko-teologické postoje a názory

Vyloučení božích vlastností

Maimonides plně odmítal fyzikální, tělesné a emoční vlastnosti použité k vykreslení boha jako stvořitele všemohoucího. Většinu první části knihy More Nevuchim věnoval odstranění těchto nástrojů z představ židovské víry. Pro vyloučení zkreslení boha využil Maimonides známou větu z židovské bible: „Slyš Izraeli, bůh je náš, bůh je jeden“. Tato věta již v předchozích dávných generacích skryla hluboký výklad k pochopení boha s důrazem na jeho jedinečnost ve slově ‚jeden‘. To je důvodem, proč Maimonides dlouho a těžce bojoval, aby vyložil židovskému národu důraz na ojedinělost boha a nepřijímání přídavných titulů a vlastnosti boha. Proto ve svých třinácti principech židovské víry kladl tyto myšlenky. Fyzické porozumění boha bylo velmi časté mezi prostými židy i u některých učenců. V časové perspektivě byla tato doba velmi dobře načasovaná pro pokusy o odebrání těchto představ z národa. Maimonidesův úspěch nebyl ale nakonec velký. Pokračování textu Maimonidesovy židovsko-teologické postoje a názory