Hlavní principy židovské víry

Pojem „principy Judaismu“ je shrnujícím názvem pro všechny verze zásad židovského náboženství, které se pokusilo mnoho rabínů a učenců v průběhu let a především ve středověku definovat. Zájem o zformulování a sjednocení hlavních principů židovského náboženství přišel díky podobným pokusům v křesťanství a v islámu v zemích, kde žili i židé. Přestože pokusů o vytvoření seznamu hlavních principů Judaismu bylo hodně, jen jeden byl nakonec úspěšně přijat židovským. Úspěšně zformulovat a definovat seznam principů židovského náboženství se povedlo Maimonidesovi. Pokračování textu Hlavní principy židovské víry