Maimonidesův obraz

Maimonides-2Maimonidesův slavný portrét pochází z 18. stol z knihy Thesaurus antiquitatum sacrarum, jež vydal Belsaos Ogolinus, který údajně vycházel ze staré rytiny. Maimonidesův portrét pak publikoval židovský rabín, filosof a písař Icchak Šmuel Ridžio (1784 – 1855). Později byl tento portrét převezen do Anglie misionářem Moše Margalitem, v období násilného nucení židů se konvertovat ke křesťanství. Ve sněmovně reprezentantů USA je vystaven Maimonidesův portrét, který byl vyroben roku 1953. Patří mezi dvacet tři ojedinělých ručně vyrobených reliéfů, které jsou vystaveny na počest slavných osobností.