Biografie

Narození

Maimonides se narodil v Kórdobě, městě ležícím v Al-Andalusu ve dnešním Španělsku. O přesném datu Maimonidesova narození existují různé protichůdné důkazy. Sám Maimonides psal na konci svých výkladů k Mišně: „Já Moše syn Maimona Dajana … začínal jsem spojením těchto vysvětlivek a psaním této knížky ve tři a dvaceti letech a jej dokončil ve svých třiceti letech v Egyptě rokem 79. v Seleukovské éře“. Tímto Maimonides myslel rok 4928 od stvoření světa dle Judaismu, 1168 n. l. Jestliže se narodil třicet let před dokončením svých výkladů k Mišně, musí to tedy znamenat, že se narodil roku 1138 n. l. Oproti první možnosti Maimonidesova narození je v dopise adresovaném rabínu Davidu HaNagidovi (Maimonidesův vnuk) uvedeno odlišné datum, které uvádělo narození o tři roky dříve. Pokračování textu Biografie