Já věřím

„Já věřím, je zkrácená verze Maimonidesova seznamu hlavních zásad židovské víry. Každá zásada začíná slovy: „Já plně věřím, že …“. Tato verze byla vydána anonymním, dosud neznámým autorem. V průběhu novověku byla přidána do židovské modlitební knihy „Sidur“. Dochovaná verze zřejmě ale obsahuje drobné změny od originálu a tradicií je číst ji po ranní modlitbě. S popularizací tohoto díla přišlo mnoho osob, které ze slov „Já plně věřím“ vytvořili manifest.

O Maimonidesovi byla napsána píseň nesoucí název Igdal Elohim Chaj, doslova „Povstane Hospodin živý“. Tato velice známá píseň je součástí zpěvů svátečních a sobotních dnů v synagoze po večerní modlitbě. Každý řádek v této písni představuje jeden z Maimonidesových třináctí principů víry.