Maimonidesova literární tvorba

Maimonidesova raná tvorba

Maimonidesova díla zabírají značnou část z celkové knihovny židovské literatury. Lze ho považovat za architekta židovského náboženského práva Halacha po mnoho generací a za umělce, který dokázal své texty zformulovat velice dobře a jasně. Při psaní svých děl jako písař svatých svitků a knih vždy používal stejné psací pero. Jeho tvorba se zaměřovala na různé oblasti, jako jsou  vysvětlivky a výklad staré židovské literatury od starých učenců z raného středověku, zjednodušení učiva náboženských židovských práv, psaní dopisů s odpověďmi na otázky od vzdálených komunit, ale zároveň věnoval čas i filosofii a medicíně. Pokračování textu Maimonidesova literární tvorba