Hodnocení a kritika

Velké úspěchy literárních děl provázel i velký odpor. Ke své knížce Mišne Tora neuváděl Maimonides prameny, které použil, což způsobilo pobouření ze strany jiných židovských učenců. Kromě toho, některé náboženské výroky, které vydal, dostaly negativní reakce a to především v Evropě u Aškenázských komunit. Ve skutečnosti to byly jen jemenští židé, kteří Maimonidese brali jako svého hlavního duchovního vůdce a soudce při řešení nábožensko-právních témat. Popravdě, mnoho dalších významných židovských komunit a představitelů vycházelo nakonec z Mišne Tora, ačkoliv to udělali nepřímou cestou. Je to například jeden z později vydaných náboženských kodexů, který je znám jako Šulchan Aruch neboli „Prostřený stůl“. Toto dílo bylo vydáno v průběhu 16. stol sefardským rabínem Josefem Karo, který při psaní tohoto díla vycházel i z Mišne Tora. Pokračování textu Hodnocení a kritika